Доброго вечора ми з України перемикайся на рідну мову тут
Фитнес Клуб  /  Спортивный клуб Sport-studio  / 

Публичная Оферта

Публичная Оферта

 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

Фізична особа-підприємець Глуздань Людмила Анатоліївна, яка діє на підставі виписки з ЄДР,  від імені та за рахунок Фізичної особи – підприємця Ціарковскої Валентини Анатоліївни на підставі Агентського договору договору № 2-А-2024 від 01 липня 2024 р. в частині надання послуг згідно пунктів 3, 4, 5 та підпункту 10.2.2 даного Договору та від свого імені в частині надання послуг  згідно підпункту 10.2.1 даного Договору, (надалі - «Виконавець»),

публічно пропонує необмеженому колу осіб (надалі – «Клієнт») прийняти (акцептувати) цю пропозицію та укласти даний Договір про надання послуг (надалі – «Договір») на нижчевикладених умовах:

 

 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
  1. Цей Договір визначає умови відповідно до ст.ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною пропозицією (публічною офертою) Виконавця, щодо надання послуг у мережі Фітнес Клубу «Спорт Студіо», адресованою будь-якій правоздатній та дієздатній фізичній особі, для можливості отримання комплексу послуг з переліку, що пропонує Фітнес Клуб «Спорт Студіо» (надалі – Фітнес Клуб).
  2. Текст Договору розміщений на офіційному веб-сайті Фітнес Клубу «Спорт Студіо»: https://sportstudio.com.ua/.
  3. У Фітнес Клубі діють правила (надалі – «Правила Фітнес Клубу»), визначені у Додатку № 2 до цього Договору, що є невід’ємною частиною Договору, та виконання яких є обов’язковим для Сторін та розміщені на офіційному веб-сайті Фітнес Клубу:  https://sportstudio.com.ua/.
  4. Усі додатки до Договору є невід’ємною частиною цього Договору та мають рівну з даним Договором юридичну силу.
  5. Вчинення Клієнтом дій, які засвідчують його бажання укласти Договір є підписання та надання Виконавцю Заяви-приєднання із своїми персональними даними та оплата послуг Виконавця, що підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Клієнтом Договору, всіх його умов без
   будь-яких обмежень відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.
  6. Клієнт підтверджує, що він до укладення цього Договору, ознайомився з його умовами і свідомо без жодного примусу уклав цей Договір.
  7. Укладаючи Договір, Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Виконавець згідно умов цього Договору зобов’язується надати комплекс спортивно-оздоровчих послуг, а саме спортивну базу для активного відпочинку, та користування матеріально-технічною базою Фітнес Клубу (надалі– «Основні послуги»), а Клієнт зобов’язується сплатити Виконавцеві кошти за користування Основними послугами в обсязі та на умовах, визначених цим Договором та додатками до нього.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
  1. Для отримання та користування Основними послугами Клієнт зобов’язаний пройти процедуру реєстрації в Фітнес Клубі, яка полягає в оформлені відповідної Заяви-приєднання (Додаток 1 до Договору) із зазначенням своїх персональних даних та здійсненні оплати замовлених Основних послуг.
  2. Перелік Основних послуг, що надає Фітнес Клуб розміщено на офіційному веб-сайті Фітнес Клубу за адресою: https://sportstudio.com.ua/.
  3. Перелік Основних послуг, що надаються Клієнту визначається відповідно до типу обраної ним Клубної карти та вказується у Заяві про приєднання до даного Договору.
  4. Клієнту можуть надаватися Додаткові послуги, які не включені до переліку Основних послуг. Додаткові послуги замовляються Клієнтом окремо.
  5. Послуги надаються Клієнту виключно при наявності Клубної карти, що надає Клієнту доступ до Фітнес Клубу та комплексу Основних послуг в об’ємі, передбаченому типом Клубної картки.
  6. Особа, яка підписала Договір та оплатила вартість Основних послуг, або в інтересах якої був підписаний Договір та оплачена вартість Основних послуг, стає Членом Фітнес Клубу.
  7. Членство у Фітнес Клубі оформляється Клубною Картою.
  8. Послуги надаються Клієнту за умови їх повної оплати та виконання Клієнтом Правил Фiтнес Клубу, які погоджені сторонами у Додатку № 2 до Договору.

 

 1. ОПЛАТА ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ПОСЛУГ
  1. Вартість Основних послуг визначається відповідно до чинного прайс-листа, що відповідає типу обраної Клієнтом Клубної картки, який розміщено на офіційному веб-сайті Фітнес Клубу - https://sportstudio.com.ua/.
  2. Вартість Основних послуг оплачується Клієнтом у національній валюті України через готівковий (у касу Виконавця) або безготівковий розрахунок (на поточний рахунок Виконавця).
  3. Оплата Основних послуг здійснюється в розмірі 100 % від обраного типу Клубної картки у строки, що визначені в Заяві про приєднання до Договору.
  4. Підтвердженням оплати Договору є чек або квитанція про оплату, видана Клієнтові банком або будь-який інший платіжний документ, що підтверджує сплату коштів за цим Договором та факт зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
  5. У вартість обраної Клієнтом Клубної карти не входить вартість Додаткових Послуг.
  6. Клієнт може отримати знижку на вартість Основних послуг. Умови надання знижки на Основні Послуги доводяться до відома Клієнта через рекламні матеріали. Знижка не надається після придбання Основних послуг.

 

 1. КЛУБНА КАРТА
  1. За цим Договором Клієнт обрав Клубну карту, тип якої зазначено у Заяві про приєднання до Договору.
  2. Після оплати і оформлення всіх документів Клієнту надається Клубна карта Фітнес Клубу.
  3. Строк дії Клубної карти вказується у Заяві про приєднання до даного Договору.
  4. Строк дії Клубної Карти (строк Членства у клубі) починається з моменту першого візиту Клієнта до Фітнес Клубу, але не пізніше, ніж через 90, 60, 30 чи 15  календарних днів, в залежності від типу карти з дня підписання цього Договору, та закінчується у день закінчення періоду дії Клубної Карти.
  5. Період дії Клубної Карти визначається періодом надання Основних послуг з урахуванням положень пункту 8 Договору.
  6. У разі закінчення строку дії Клубної карти вважається, що Послуги Клієнтом спожиті в повному обсязі, а Виконавець вважається таким, що надав Послуги належним чином та в повному обсязі.
  7. Порядок використання Клієнтом Клубної карти визначається цим Договором та Правилами Фітнес Клубу.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФІТНЕС КЛУБУ
  1. Фітнес Клуб зобов’язаний:
   1. Надавати Основні послуги Клієнту протягом дії цього Договору;
   2. Зберігати конфіденційність інформації Клієнта, отриману від нього під час укладання цього Договору за винятком передбачених чинним законодавством випадків;
   3. Дбати про належний рівень якості послуг. Своєчасно інформувати Клієнта про зміни в структурі послуг та в умовах їх надання;
   4. Забезпечувати тимчасове призупинення дії Клубної карти Клієнта за його письмовою заявою на умовах, передбачених цим Договором;
   5. Забезпечити дотримання правил пожежної безпеки та санітарних норм;
   6. Забезпечити роботу обладнання;
   7. Надавати Клієнту обладнані у роздягальні шафи для зберігання особистих речей;
   8. Надавати можливість для зберігання цінних речей у зоні рецепції;
  2. Фітнес Клуб має право:
   1. Змінювати режим своєї роботи у зв’язку з проведенням тих чи інших заходів за умови інформування клієнтів шляхом розміщення відповідної інформації на доступному для огляду місці у своєму приміщенні;
   2. Здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях Фітнес Клубу та прилеглих територіях (відеоспостереження всередині роздягальнь та душових не ведеться), а також відео та аудіо фіксацію усіх дій персоналу та відвідувачів, без окремої згоди останніх, з урахуванням норм моралі та етики. Використовувати результати відео та аудіо фіксації у відповідності до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях);
   3. Використати фото- та відеозображення Клієнтів під час тренувань у Фітнес Клубі в якості або як частина власних маркетингових матеріалів, без зазначення імені та прізвища осіб, зображених на таких матеріалах. Згода Клієнта на таке використання вважається наданою шляхом підписанням Заяви про приєднання до Договору.
   4. В односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку невиконання Клієнтом Правил Фітнес Клубу;
   5. Не допускати Клієнта на територію Фітнес Клубу і припинити надання Послуг, якщо зовнішній вигляд останнього дає підстави вважати працівникам Фітнес Клубу, що Клієнт знаходиться під впливом алкогольних, наркотичних, лікарських засобів, здатних впливати на його поведінку та свідомість. А також, у випадку, якщо Клієнт своїми діями порушує правила поведінки в Фітнес Клубу, загрожує життю та здоров’ю, честі та гідності інших відвідувачів та працівників Виконавця.
   6. Затверджувати і змінювати розклад групових занять у Фітнес Клубі;
   7. Надавати послуги із залученням сторонніх інструкторів та спеціалістів;
   8. Без узгодження з Клієнтом встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, бонуси тощо.

 

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА
  1. Клієнт зобов’язаний:
   1. Пройти відповідну процедуру реєстрації у Фітнес Клубі: заповнити анкетні дані, надати контактну інформацію;
   2. При відвідуванні Фітнес Клубу пред’являти  індивідуальну Клубну карту;
   3. Ознайомлюватися з інформацією щодо змін у графіку роботи Клубу, розкладі проведення групових занять, проведення тих чи інших заходів тощо, що розміщується на сайті клубу, та (або) у спеціально відведених для інформування клієнтів місцях у Фітнес Клубі;
   4. Дотримуватися громадського порядку та загальноприйнятих норм поведінки, з повагою ставитися до інших відвідувачів та персоналу Фітнес Клубу;
   5. Дотримуватися Правил Фітнес Клубу. Дотримуватися вимог безпеки занять та використання обладнання;
   6. Самостійно і відповідально контролювати стан власного здоров’я і не ставити під загрозу здоров’я оточуючих. При наявності хронічних, інфекційних, шкірних захворювань, а також хвороб внутрішніх органів утримуватися від відвідування Фітнес Клубу;
   7. Утримуватися від уживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, паління;
   8. Утримуватися від самостійного використання музичної техніки;
   9. Приймати їжу у спеціально відведених для цього місцях;
   10. Уважно ставитися до особистих речей, не  залишати їх без нагляду;
  2. Клієнт має право:
   1. Вимагати від Фітнес Клубу надання якісних послуг;
   2. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про роботу Фітнес Клубу та про послуги, що ним надаються;
   3. Надавати Фітнес Клубу свої міркування, пропозиції і рекомендації щодо кожного виду послуг;
   4. У випадку втрати Клубної карти відновити її (за умови оплати послуг по відновленню Клубної карти);
   5. Скористатися можливістю тимчасового призупинення надання послуг.

 

 1. ТИМЧАСОВЕ ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ КЛУБНОЇ КАРТИ (ЧЛЕНСТВА У ФІТНЕС КЛУБІ)
  1. Дія Клубної карти може бути тимчасово призупинена на строк не більше ніж 10, 15 чи 30 календарних днів в залежності від типу карти та не менше ніж на 5 календарних днів підряд.
  2. Про своє бажання тимчасово призупинити дію Клубної Карти Клієнт має повідомити адміністратора Фітнес Клубу, шляхом подання письмової заяви.
  3. На час, на який відбулося тимчасове призупинення дії Клубної Карти, продовжується термін дії Договору.
  4. Якщо Клієнт протягом Членства в Фітнес Клубі не скористався правом тимчасового призупинення дії Клубної Карти чи скористався ним частково, невикористані дні не додаються до терміну Членства в Фітнес Клубі.

 

 1. ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ У ФІТНЕС КЛУБІ
  1. Відповідальність за перебування і стан здоров’я дітей у Фітнес Клубі несуть батьки, або особи, що їх заміняють.
  2. Фітнес Клуб не несе відповідальності за перебування дітей на його території без нагляду батьків, окрім занять які проходять під наглядом тренера в зазначений розкладом час.
  3. Відвідування Фітнес Клубу дозволено дітям віком від 6 до 16 років при наявності оформленого одним з батьків (або особи, що їх заміняє) Договору і Клубної карти на користь дитини чи оплаченого дитячого одноразового візиту.
 2. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
  1. Виконавець може від імені Фітнес Клубу надавати Клієнтам додаткові послуги. 
  2. Додаткові послуги – послуги з індивідуального тренування, масажу,  тощо, які не входять до переліку Основних послуг та додатково оплачуються Клієнтами, як правило, на умовах 100 % передоплати.
  3. Клієнту надається можливість придбання одного індивідуального тренування, масажу або блоку з десяти тренувань, масажів на власний вибір.
  4. Клієнт може отримати знижку на вартість Додаткових послуг. Умови надання знижки на Додаткові послуги доводяться до відома Клієнта через рекламні матеріали. Знижка не надається після придбання Додаткових послуг.
  5. Блок тренувань з десяти тренувань має бути використаний протягом 90 календарних днів з дня придбання. Блок масажів з десяти процедур має бути використаний протягом 180 днів з дня оплати. Кошти за невикористані за вказаний період тренування та масажі не підлягають поверненню чи компенсації.
  6. У випадку запізнення на індивідуальне тренування, масаж, тривалість послуги скорочується відповідно до часу запізнення. Клієнт має відмінити або перенести індивідуальне тренування, масаж у такі строки: якщо надання послуги заплановано на час з 07.00 до 12.00 дня - не менш ніж за 10 годин до початку тренування, масажу, з 12.00 до   22.00 – не менш ніж за 6 годин до початку. При несвоєчасній відміні послуга вважається наданою та  сплачені за неї кошти поверненню не підлягають.

 

 1. ФOPC - МАЖОР
  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань по Договору у випадку, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор).
  2. До обставин непереборної сили відносяться: стихійні лиха; епідемії, карантин; війни; збройні конфлікти; пожежі та аварії у будівлі, де розташований Фітнес Клуб; рішення державних органів, які перешкоджають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором або які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та або які на думку Виконавця завдають Клієнту істотного негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість виконання Виконавцем зобов’язань за Договором; дії власника приміщення, де розташований Фітнес Клуб, у тому числі такі, що призвели до втрати права Виконавця користуватися такими приміщеннями для розміщення Фітнес Клубу; ремонтні роботи у будівлі, де розташований Фітнес Клуб, проведення яких не було заплановано Виконавцем; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, неналежної  роботи комунальних служб, прийняття органом державного управління особливого рішення.
  3. На період існування обставин непереборної сили Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання власних зобов’язань.

 

 1. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
  1. Акцептуванням Договору Клієнт надає свою згоду на те, що Виконавець та Фітнес Клуб можуть з метою провадження своєї діяльності та належного виконання своїх обов’язків за Договором, забезпечення реалізації господарських, правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, статистики, спортивної діяльності здійснюватиме обробку персональних даних Клієнта, а саме паспортних даних, реєстраційного номеру облікової картки платника податку, номерів засобів зв’язку, адрес електронної пошти, даних щодо місця проживання, склад сім’ї та інших персональних даних у розумінні положень Закону України «Про захист персональних даних».
  2. Надаючи таку згоду, Клієнт усвідомлює та погоджується з тим, що обробка його персональних даних здійснюватиметься працівниками Виконавця та Фітнес Клубу відповідно до своїх професійних обов’язків, такі дані будуть захищені засобами персоніфікованого доступу, треті особи матимуть доступ до персональних даних лише у випадках передбачених законом.
  3. Клієнт усвідомлює, що з моменту підписання цього Договору, його персональні дані вважаються включеними до бази персональних даних Виконавця та Фітнес Клубу, а клієнт вважається таким, що повідомлений у письмовій формі про його права, мету надання персональних даних, яка визначається володільцем бази персональних даних.

 

 

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно цивільного законодавства України.
  2. У випадку несплати, несвоєчасної оплати вартості Послуг або порушення Клієнтом Правил Фiтнес Клубу, Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір.
  3. У разі ненадання Фітнес Клубом послуг, обумовлених у Додатку № 1 до Договору, Клієнт має право на одностороннє розірвання Договору та відшкодування частини вартості не наданих Основних послуг відповідно до умов Договору. 
  4. Фітнес Клуб не несе відповідальності за шкоду, завдану життю і здоров’ю Клієнта у випадку неналежного виконання останнім  зобов’язань за цим Договором, порушенням вимог інструкторів та/або правил Фітнес клубу.
  5. Клієнт повністю бере на себе відповідальність за стан свого здоров’я і стан здоров’я своїх неповнолітніх дітей, які відвідують Фітнес Клуб разом з ним. Фітнес Клуб не несе відповідальності за шкоду, пов’язану з будь-яким погіршенням здоров’я Клієнта, і травми, отримані у результаті самостійних занять, за винятком випадків, коли шкода завдана безпосередньо діями персоналу Фітнес Клубу.
  6. Виконавець не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки для здоров’я та  життя  Клієнта під час повітряної тривоги, якщо Клієнт не скористається рекомендацією покинути приміщення Фітнес Клубу, та перейти в найближче укриття, яке знаходиться за адресою вул. Олександра Кониського 29 або в інше найближче укриття.
  7. Фітнес Клуб не несе відповідальності за збереження особистих та/або цінних речей Клієнта Клубу.
  8. Усі знайдені на території Фітнес Клубу речі зберігаються протягом 14 днів, при цьому Фітнес Клуб і співробітники Фітнес Клубу не несуть відповідальності за їх збереження.
  9. Клієнт несе матеріальну відповідальність за псування обладнання та майна Фітнес Клубу.

 

 1. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ.
  1. Цей Договір може бути достроково припинений:
   1. За ініціативою Фітнес Клубу, у випадку порушення Клієнтом Правил Фітнес Клубу, викладених у Додатку № 2 до цього Договору. При цьому вартість оплачених послуг Клієнту не відшкодовується.
   2. За ініціативою Члена Фітнес Клубу. При цьому Клієнту за його заявою може бути відшкодована частина вартості оплачених послуг, за вирахуванням понесених Фітнес Клубом витрат. Клієнт не може розірвати Договір, якщо укладання Договору було на пільгових умовах або в період акції. Вартість оплачених послуг, за таких обставин, поверненню не підлягає.

Член Клубу має право переоформити Членство один раз протягом строку дії Клубної Карти. Членство переоформляється менеджером Фітнес Клубу у присутності особи, на яку буде здійснено переоформлення. Член Клубу, який бажає переоформити своє Членство, заповняє форму – «Заява на переоформлення Клубної Карти». Особа, на користь якої переоформлено Членство, стає Клієнтом Фітнес Клубу не пізніше наступного дня після подання вказаної вище Заяви.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  1. Цей договір набуває чинності з моменту надання Клієнтом Виконавцю Заяви приєднання та оплати Основних послуг Клієнтом та діє до останнього дня строку дії Клубної картки.
  2. Для кожного конкретного Клієнта цей Договір набуває чинності та вважається укладеним з моменту підписання Клієнтом або його уповноваженою особою чи представником письмової Заяви про приєднання до цього Договору та оплати Основних послуг.
  3. У випадку, якщо Клієнт не здійснить оплату вартості обраної ним Клубної Карти в повному обсязі, в порядку та строки, що зазначені у Заяві про приєднання до Договору, – Договір вважається таким, що не набув чинності (є неукладеним).

 

 1. ІНШІ УМОВИ
  1. У даний Договір можуть вноситися зміни з ініціативи Виконавця, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін (публікації) на офіційному веб-сайті Фітнес Клубу. Нові умови замінюють попередні, про що Фітнес Клуб інформує Клієнтів не менше ніж за 3 (три) календарних дні до вступу їх в дію, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Фітнес Клубу за адресою: https://sportstudio.com.ua/. З дати вступу в силу зміни та доповнення стають обов’язковими до виконання Клієнтом.
  2. Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:
 • Клієнт та/або особи, в інтересах яких укладено цей Договір, ознайомлений(і) та свідомо погоджується(ються) дотримуватись усіх умов Договору та Правил Фітнес Клубу, а у разі їх порушення або невиконання – Клієнт несе відповідальність відповідно до даного Договору, Правил Фітнес Клубу та чинного законодавства України;
 • Клієнт та/або особи, в інтересах яких укладено цей Договір, ознайомлений(і) з вартістю Основних Послуг за цим Договором, яка його(їх) повністю влаштовує;
 • стан здоров’я Клієнта та/або осіб в інтересах яких укладено цей Договір, дозволяє йому (їм) споживати Основні Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт та/або особи в інтересах яких укладено цей Договір, на має(ють) протипоказань щодо занять спортом взагалі та фізичних навантажень ;
 • Клієнт та/або особи, в інтересах яких укладено цей Договір, надає(ють) свою згоду на використання його персональних даних Виконавцем у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України.
  1. Підписанням Заяви про приєднання до Договору Клієнт надає свою згоду на проведення фото та відео-зйомок, крім приміщення душових, туалету, та роздягальнь, а також право на використання його зображення, зафіксованого на фото-, відео, шляхом відтворення, розповсюдження, публікації в мережі Інтернет в якості або як частина власних маркетингових матеріалів Фітнес Клубу, без зазначення імені та прізвища осіб, зображених на таких матеріалах. Такий дозвіл діє з дати підписання Заяви про приєднання до Договору і є безстроковим. Клієнт може відкликати свою згоду у  будь-який момент шляхом направлення Виконавцеві відмови у наданні згоди у письмовій формі.

 

Реквізити Виконавця:

ФОП Глуздань Л.А.

РНОКПП 2245503525

02152, м. Київ вул. П.Тичини, 9 кв. 169

IBAN UA 86 305299 00000 26008046218011

у АТ КБ «Приватбанк»